Author Archives: Remco de MaaijerReactie op stemming Aedes-congres over landelijk platform sociale huurwoningen

12 juli 2023

De woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn en blijven groot voorstander van een landelijk platform voor sociale huurwoningen. De vele barrières die gemeenten en woningcorporaties met elkaar voor woningzoekenden hebben opgeworpen staan voor ons haaks op het recht op vrije vestiging, dat elke inwoner van Nederland geniet. Ook zijn wij van mening dat het voor woningzoekenden onnodig gecompliceerd is om te verhuizen naar een sociale huurwoning waar dan ook in Nederland.

Onze teleurstelling was daarom groot toen het voorstel van Aedes en de koplopersgroep om verder te werken aan een landelijk platform voor sociale huurwoningen niet de beoogde tweederde meerderheid van stemmen haalde tijdens het Aedes-congres van 15 juni jl. De bezwaren blijken van uiteenlopende aard, maar we kunnen concluderen dat veel woningcorporaties nog niet klaar zijn voor een stap als deze.

De RWU-corporaties werken desondanks verder aan een dergelijk platform, maar dan op kleinere schaal. De komende maanden gaan wij in gesprek met WoningNet en de bij WoningNet aangesloten corporaties om de mogelijkheden voor samenwerking nader te onderzoeken.

Wij hopen van harte dat dit initiatief op termijn als vliegwiel kan dienen voor een landelijk platform.RWU tekent regiodeal voor bouw 1500 flexwoningen in Utrecht

14 december 2022

Het komend jaar start in de provincie Utrecht de bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke flexwoningen. Dat is de uitkomst van de Regiodeal Flexwonen tussen het ministerie van BZK, de provincie Utrecht, STUW, RWU en de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Eemnes, Bunnik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Montfoort. Hiervan worden er 1000 in de gemeente Utrecht gerealiseerd en 500 in de overige deelnemende gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor €18 miljoen beschikbaar. Ook voor 2024 en verder zijn plannen voor nieuwe flexwoningen voorzien.

De urgentie voor de Regiodeal is ontstaan door het grote tekort aan sociale huurwoningen voor aandachtsgroepen, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Maar ook om meer mogelijkheden te bieden voor alle mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Om daar iets aan te doen is het initiatief ontstaan om te kijken waar het Rijk, provincie en een deel van de Utrechtse gemeenten elkaar konden vinden om tot een oplossing te komen. De regiodeal is het resultaat van deze samenwerking.

De provincie Utrecht is een van de koplopers als het gaat om de versnelling van de bouw van flexwoningen door het aangaan van een regionale samenwerking. De deelnemende gemeenten zetten zich in om voldoende locaties beschikbaar te stellen voor woningcorporaties om de flexwoningen te kunnen plaatsen. Naast de financiële steun speelt het Rijk ook een rol in inkoop van hoogwaardige flexwoningen, om de levertijd te verkorten. De provincie Utrecht coördineert de samenwerking en houdt overzicht over alle ontwikkelingen.

De deal werd namens RWU getekend door vice-voorzitter Marije Eleveld.

 

 Betaalbaar Wonen in de Regio Utrecht

23 maart 2022

 

 

Er moet iets gebeuren aan het gebrek aan woningen in de Regio Utrecht! RWU heeft daarom het Manifest Betaalbaar Wonen in de Regio Utrecht opgesteld.

De woningcorporaties in de regio willen in 5 jaar 10.000 woningen voor 10.000 woningzoekenden bouwen en de leefbaarheid en diversiteit in de voorraad verbeteren in 10 wijken. Ze willen zorgen voor doorstroming en willen daartoe een passende woningvoorraad creëren. Ook gaan ze ervoor om qua Energie-Index en CO2-uitstoot van hun woningen beter te blijven presteren dan het landelijke gemiddelde. Ze maken hierover graag afspraken met de gemeenten in de regio.