Trend minder ontruimingen zet door in 2019 bij corporaties in de Utrechtse regio

12 maart 2020

In 2019 hebben de 20 corporaties in de Utrechtse regio (U16) die zijn aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), in totaal 87 huurwoningen ontruimd. Dat zijn er twaalf minder dan in 2018. De daling van het aantal ontruimingen zet daarmee door. In vergelijking met 2015 is het aantal uitzettingen zelfs meer dan gehalveerd. In dat jaar werden nog 185 woningen ontruimd. De actieve inzet van de corporaties om uitzetting te voorkomen, werpt zijn vruchten af. Dat is positief, omdat een ontruiming ingrijpende gevolgen heeft voor huurders. Die komen dan op straat te staan en raken verder in problemen. Corporaties willen daarom ontruimingen – als het even kan – voorkomen. 

Huurschuld en wanprestatie
De meeste ontruimingen (72%) vonden plaats vanwege huurschuld of wanprestatie. Het ging om 63 ontruimingen in 2019, één minder dan in 2018. In 2015 werden nog 138 huurders uit hun huis gezet. De daling komt vooral door de ‘Vroeg-Er-Op-Af’ aanpak die corporaties hanteren: vroegsignalering van betalingsachterstanden, zo snel mogelijk contact opnemen met huurders als zij betalingsachterstand hebben en huurders thuis opzoeken om problemen te bespreken. Zo nodig worden betalingsregelingen getroffen. Dat gebeurt vaak in samenwerking met zorgpartijen, buurtteams en maatschappelijke dienstverlening. Huurachterstanden en huisuitzettingen zijn daardoor de afgelopen jaren afgenomen.

Ook in gevallen dat er een gerechtelijk vonnis ligt om tot ontruiming over te gaan, wordt gemiddeld in zeven van de tien gevallen nog een regeling getroffen. Daardoor wordt huisuitzetting alsnog voorkomen. Alleen in uiterste gevallen vindt er dus ontruiming plaats.

Hennep, onrechtmatige bewoning en overlast
Er werd 10 keer ontruimd vanwege overlast (was 12 in 2018) en in 7 gevallen vond huisuitzetting plaats omdat huurders er een hennepplantage op nahielden. Dat is wat minder dan in 2018, toen het nog om 10 gevallen ging. Vier keer werd ontruimd vanwege onrechtmatige verhuur aan derden (was zes in 2018). De huurder bleek twee keer ‘met de noorderzon’ te zijn vertrokken (was nog vijf keer in 2018).

In 2019 werd één huishouden uitgeplaatst vanwege psychische problemen of onvoldoende zorg. Dat is niet zoveel, maar dat komt ook omdat corporaties grote inspanningen doen samen met zorgpartijen om overlast te voorkomen van mensen met psychologische problematiek, verslaving of borderline problemen enz. Corporaties maken zich zorgen over de groei van het aantal personen met verward gedrag in de wijk doordat intramurale voorzieningen minder worden. Dat vergt extra aandacht, vooral in wijken waar al veel problemen zijn, omdat de leefbaarheid vooral daar (verder) onder druk komt te staan.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal ontruimingen door corporaties in de Utrechtse regio opgenomen over de periode 2017 t/m 2019.

  2019 2018 2017
Huurschuld/wanprestatie 63 64 75
Overlast 10 12 9
Hennep 7 10 15
Illegale onderhuur 4 6 8
Noorderzon 2 5 4
Psychische problematiek 1 2 3
TOTAAL 87 99 114

Ontruimingen per gemeente 2019

Utrecht 32 Ronde Venen 2
Nieuwegein 9 Utrechtse Heuvelrug 4
Zeist 15 Houten 3
Woerden 2 Oudewater 1
De Bilt 5 Montfoort 0
Vianen 2 Bunnik 2
Stichtse Vecht 4 Wijk bij Duurstede 0
IJsselstein 3 Lopik 3

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications