Sociale huurvoorraad in 2018 slechts licht toegenomen

27 mei 2019

In 2018 is de voorraad zelfstandige sociale huurwoningen in de Utrechtse regio U16 slechts (zeer) licht gestegen. Dat blijkt uit de Voorraadrapportage 2019 die bureau Explica in opdracht van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) heeft opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de geactualiseerde Regionale Databank van RWU. Bij dit samenwerkingsverband  zijn negentien corporaties aangesloten.

Het aantal zelfstandige sociale huurwoningen groeide van 103.960 naar 104.305 woningen. Er kwamen 799 nieuwbouwwoningen bij, 394 gingen er af vanwege verkoop en 146 vanwege sloop (plus een saldo overige mutaties). Ook de voorraad ‘betaalbare huur’ onder de aftoppingsgrenzen steeg heel licht, van 82.660 naar 82.684. Dat geldt ook voor de sociale voorraad in totaliteit (tot de liberalisatiegrens): dat aantal steeg een klein beetje van 96.663 naar 96.772 woningen.

Er is nu een paar jaar geen daling meer van de sociale voorraad, maar echte stijging is er dus ook niet. Dat is feitelijk wel hard nodig gelet op de sterke ontwikkeling van de woningbehoefte. Die is regionaal vastgesteld op 104.000 woningen tot 2040. Rekening houdend met (tenminste) 30% sociaal zou de voorraad netto per jaar met ruim 1.400 woningen moeten groeien. En bruto met zo’n 2.000 woningen, rekening houdend met sloop en verkoop.

Dat halen de corporaties bij lange na niet. Vooral het ontoereikend aanbod van locaties speelt parten. Het is dringend nodig dat de provincie en gemeenten zorgen voor voldoende locaties voor sociale woningbouw in de komende jaren, aldus de corporaties.

RWU Voorraadrapportage 2019

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications