RWU publiceert Regionale Corporatiemonitor 2015

1 juli 2015

Het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) waarbij 21 corporaties zijn aangesloten, heeft vandaag de Regionale Corporatiemonitor 2015 gepubliceerd. De monitor bevat informatie over het corporatiebezit en het zoekgedrag van woningzoekenden. Uit de monitor blijkt dat in twee jaar tijd het aantal geregistreerde woningzoekenden bij WoningNet met 3,5% is toegenomen tot 222.325. De gemiddelde inschrijfduur is ook gestegen. Voor doorstromers, die dus een woning achterlaten, liep die op van gemiddeld 9,2 naar 9,5 jaar. Voor starters liep de inschrijfduur op van 7,0 naar 7,3 jaar. De vraag naar sociale huurwoningen blijft in de regio dus onverminderd groot. Corporaties hebben in 2014 in totaal 8.014 zelfstandige woningen verhuurd, waarvan 8,3% in de vrije sector. Daarnaast hebben zij nog 2.178 sociale onzelfstandige eenheden verhuurd (exclusief SSH Utrecht).

Uit de monitor blijkt ook dat in Utrecht en de vijftien gemeenten daar omheen in 2014 671 nieuwe sociale huurwoningen en 103 vrije sector huurwoningen zijn gebouwd. Voorts zijn 974 woningen verkocht en 346 woningen gesloopt. De corporatie voorraad nam in de regio licht af met 0,5%. De voorraad groeide nog in Nieuwegein, Bunnik, Montfoort, Lopik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Corporaties hebben woningen verkocht vooral om schulden af te lossen en de verhuurderheffing die het kabinet aan de corporaties heeft opgelegd, te kunnen betalen. Corporaties hebben echter ook andere maatregelen getroffen, zoals het temporiseren van investeringen en het bezuinigen op personeel en bedrijfslasten om de huurders daarmee zo min mogelijk te belasten.

Vandaag is de nieuwe Woningwet in werking getreden waarbij corporaties zich nog voornamelijk met sociale huisvesting mogen bezighouden en investeringen in duurdere huur en koopwoningen nog slechts bij uitzondering zijn toegestaan. RWU regionale corporatiemonitor 2015_V2

Geef een antwoord

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

14 april 2023

Duurzaam woongedrag stimuleren

Op maandagmiddag 11 april was de eindpresentatie van Duwtje over het stimuleren van duurzaam woongedrag. […]

Lees meer

30 maart 2023

RWU pleit voor scherpere definitie sociale huur

In zijn reactie op de consultatietekst van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting heeft […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications