RWU corporaties zoeken samenwerkingspartner voor opwekken duurzame kWh

10 januari 2020

Een deel van de corporaties verbonden in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (hierna:  RWU) zoekt met deze uitvraag een samenwerkingspartner die hun bezit gaat voorzien van een oplossing voor het opwekken van duurzame kWh. Uiteindelijk hopen we als RWU in het geheel tot een goede oplossing te komen, waarin door de gezamenlijke schaal ook het hoofd geboden kan worden aan vraagstukken zoals het beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde installateurs, goede, efficiënte ontzorging van bewoners, e.d. In deze uitvraag wordt alleen een oplossing gevraagd voor laagbouw.

Dat we vragen naar duurzame kWh is een bewuste keuze. Door niet alleen zonnepanelen uit te vragen, laten wij ruimte voor oplossingen die meer waarde bieden. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen hoopt RWU op een partij die deze bredere vraag als een kans ziet.

We willen graag een samenwerkingspartner die:
1. Een oplossing biedt voor het opwekken van duurzame kWh op en voor ons eigen bezit met een interessante business case voor alle betrokkenen (huurder, corporatie en marktpartij);
2. De communicatie doet met de huurders, hen weet te betrekken en te verleiden om daadwerkelijke stappen te zetten;
3. Daarbij de woningcorporaties ontzorgen in het proces door voor hen de operationele uitvoering zo eenvoudig mogelijk te maken en na de installatie zorg draagt voor de monitoring;
4. Waar mogelijk bijdraagt aan andere uitdagingen waar de corporaties mee te maken hebben, gerelateerd aan de energievisie;
5. Toekomstige ontwikkelingen meeneemt en heeft nagedacht over hoe deze effect hebben op onze vraag en de oplossing, als aflopen van de salderingsregeling, innovaties en installatiecapaciteit.

Wij selecteren de aanbieder met de beste prijs-kwaliteit verhouding. In onderstaande documenten wordt de uitdaging verder beschreven en uitgewerkt. Het doel is om meer duidelijkheid en context te verschaffen voor de vraag die we stellen. In deel B worden de manier van selecteren en gunnen verder uitgewerkt (in de selectie- en gunningsleidraad).

Deel A – ambitiedocument definitief

Deel B – selectieleidraad definitief_

Deel B – gunningsleidraad concept

Deel B – selectieleidraad formats_

Bijlage A – De Energievisie

Inlichtingendocument selectiefase definitief

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

12 juli 2023

Reactie op stemming Aedes-congres over landelijk platform sociale huurwoningen

    De woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn en blijven groot voorstander […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications