Regioplatform publiceert Canon van de Woningcorporaties

26 augustus 2015

Vandaag heeft het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) de (geactualiseerde) Canon van de Woningcorporaties gepubliceerd. In deze tijdlijn ‘Zeven keer anders’ worden alle grote veranderingen die corporaties in de laatste 150 jaar hebben doorgemaakt, beschreven. Corporaties zitten nu middenin zo’n transitie. Tot voor kort werd van hen verwacht dat zij op een breed terrein werkzaam zouden zijn. Zij konden bijvoorbeeld naast sociale huur ook duurdere huur en koop bouwen om voor gemengde wijken te zorgen. Ook het bevorderen van de leefbaarheid was een speerpunt: denk aan de inzet voor de Vogelaarwijken.

Het tij is de afgelopen jaren gekeerd, deels door een aantal betreurenswaardige incidenten. Corporaties moeten ‘terug naar de kerntaak’ en zich beperken tot het bouwen, beheren en toewijzen van sociale huurwoningen. Anderen komen in beeld, bijvoorbeeld beleggers, om marktwoningen te bouwen. Voor leefbaarheid wordt meer verwacht van gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Inmiddels is de nieuwe Woningwet die dit regelt, per 1 juli jl. ingegaan.

Maar deze transitie is niet nieuw. Corporaties hebben vaker voor grote veranderingen gestaan. Maar dekt ‘terug naar de kerntaak’ wel de lading? De Canon laat zien dat corporaties zich nooit alleen maar beperkt hebben tot de laagste inkomens maar zich altijd hebben ingezet voor bredere lagen van de samenleving.

Canon.corporaties

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

19 maart 2019

Provinciale verkiezingen gaan vooral over bouwen!

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie gaat over veel […]

Lees meer

18 maart 2019

Corporaties willen komende vijf jaar 8.700 woningen bouwen, maar veel locaties zijn onzeker

De 19 corporaties aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn van plan om in […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnet.nl

Website created by OJO Communications