Regioplatform publiceert Canon van de Woningcorporaties

26 augustus 2015

Vandaag heeft het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) de (geactualiseerde) Canon van de Woningcorporaties gepubliceerd. In deze tijdlijn ‘Zeven keer anders’ worden alle grote veranderingen die corporaties in de laatste 150 jaar hebben doorgemaakt, beschreven. Corporaties zitten nu middenin zo’n transitie. Tot voor kort werd van hen verwacht dat zij op een breed terrein werkzaam zouden zijn. Zij konden bijvoorbeeld naast sociale huur ook duurdere huur en koop bouwen om voor gemengde wijken te zorgen. Ook het bevorderen van de leefbaarheid was een speerpunt: denk aan de inzet voor de Vogelaarwijken.

Het tij is de afgelopen jaren gekeerd, deels door een aantal betreurenswaardige incidenten. Corporaties moeten ’terug naar de kerntaak’ en zich beperken tot het bouwen, beheren en toewijzen van sociale huurwoningen. Anderen komen in beeld, bijvoorbeeld beleggers, om marktwoningen te bouwen. Voor leefbaarheid wordt meer verwacht van gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Inmiddels is de nieuwe Woningwet die dit regelt, per 1 juli jl. ingegaan.

Maar deze transitie is niet nieuw. Corporaties hebben vaker voor grote veranderingen gestaan. Maar dekt ’terug naar de kerntaak’ wel de lading? De Canon laat zien dat corporaties zich nooit alleen maar beperkt hebben tot de laagste inkomens maar zich altijd hebben ingezet voor bredere lagen van de samenleving.

Canon.corporaties

Geef een antwoord

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

14 december 2022

RWU tekent regiodeal voor bouw 1500 flexwoningen in Utrecht

Het komend jaar start in de provincie Utrecht de bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke flexwoningen. […]

Lees meer

14 september 2022

Seminar Domein-overschrijdend Samenwerken

Het seminar ‘Domein-overschrijdend Samenwerken’ op 8 september 2022 in het Fulcotheater in IJsselstein stond in […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications