Reactie op stemming Aedes-congres over landelijk platform sociale huurwoningen

12 juli 2023

 

 

De woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn en blijven groot voorstander van een landelijk platform voor sociale huurwoningen. De vele barrières die gemeenten en woningcorporaties met elkaar voor woningzoekenden hebben opgeworpen staan voor ons haaks op het recht op vrije vestiging, dat elke inwoner van Nederland geniet. Ook zijn wij van mening dat het voor woningzoekenden onnodig gecompliceerd is om te verhuizen naar een sociale huurwoning waar dan ook in Nederland.

Onze teleurstelling was daarom groot toen het voorstel van Aedes en de koplopersgroep om verder te werken aan een landelijk platform voor sociale huurwoningen niet de beoogde tweederde meerderheid van stemmen haalde tijdens het Aedes-congres van 15 juni jl. De bezwaren blijken van uiteenlopende aard, maar we kunnen concluderen dat veel woningcorporaties nog niet klaar zijn voor een stap als deze.

De RWU-corporaties werken desondanks verder aan een dergelijk platform, maar dan op kleinere schaal. De komende maanden gaan wij in gesprek met WoningNet en de bij WoningNet aangesloten corporaties om de mogelijkheden voor samenwerking nader te onderzoeken.

Wij hopen van harte dat dit initiatief op termijn als vliegwiel kan dienen voor een landelijk platform.

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

Reactie op stemming Aedes-congres over landelijk platform sociale huurwoningen

    De woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn en blijven groot voorstander […]

Lees meer

14 april 2023

Duurzaam woongedrag stimuleren

Op maandagmiddag 11 april was de eindpresentatie van Duwtje over het stimuleren van duurzaam woongedrag. […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications