Ook in 2018 weer minder huisuitzettingen door corporaties in Utrechtse regio

15 maart 2019

In 2018 hebben de 19 corporaties in de Utrechtse regio (U16) die zijn aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), in totaal 94 huurwoningen ontruimd. De dalende trend van de laatste jaren wordt daarmee voortgezet. Zo is sprake van een afname van 20% ten opzichte van 2017 en maar liefst 50% ten opzichte van 2015. De corporaties zijn blij met deze ontwikkeling. Een ontruiming heeft immers ingrijpende gevolgen voor de huurders die daardoor op straat komen te staan en gaat gepaard met hoge maatschappelijke kosten. Het beleid van de corporaties is er dan ook op gericht ontruimingen als het even kan te voorkomen. Corporaties signaleren zo vroeg mogelijk huurachterstanden en gaan daarover in gesprek met huurders. Dit beleid werpt zijn vruchten af, blijkt uit een enquête van RWU onder de deelnemende corporaties.

Huurschuld en wanprestatie
De meeste ontruimingen (62%) vonden plaats vanwege huurschuld of wanprestatie. Het ging om 59 ontruimingen in 2018 tegenover 75 in 2017. De belangrijkste elementen van de ‘Vroeg-Er-Op-Af’ aanpak zijn vroegsignalering van betalingsachterstanden, zo snel mogelijk contact opnemen met huurders als zij betalingsachterstand hebben en huurders thuis opzoeken om problemen te bespreken. Zo nodig worden betalingsregelingen getroffen. Dat gebeurt vaak in samenwerking met zorgpartijen, buurtteams en maatschappelijke dienstverlening. Huurachterstanden en huisuitzettingen zijn daardoor de afgelopen jaren afgenomen. Ook in gevallen dat er een gerechtelijk vonnis ligt om tot ontruiming over te gaan, wordt gemiddeld in zeven van de tien gevallen nog een regeling getroffen. Daardoor wordt huisuitzetting alsnog voorkomen. Alleen in uiterste gevallen vindt er dus ontruiming plaats.

Hennep, onrechtmatige bewoning en overlast
Er werd 12 keer ontruimd vanwege overlast (was negen in 2017) en in 10 gevallen vond huisuitzetting plaats omdat huurders er een hennepplantage op nahielden. Dat is wat minder dan in 2017, toen het nog om 15 gevallen ging. Zes keer werd ontruimd vanwege onrechtmatige verhuur aan derden (was acht in 2017). De huurder bleek vijf keer met de noorderzon te zijn vertrokken (was nog vier in 2017). In 2018 werden twee huishoudens uitgeplaatst vanwege psychische problemen of onvoldoende zorg, tegenover drie in 2017. Dat is niet zoveel, maar de corporaties maken zich wel zorgen over de groei van het aantal personen met verward gedrag in de wijk doordat intramurale voorzieningen minder worden. Dat vergt extra aandacht, want dat zet de leefbaarheid (verder) onder druk.

 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal ontruimingen door corporaties in de Utrechtse regio opgenomen over de periode 2016 t/m 2018.

  2018 2017 2016
Huurschuld/wanprestatie 59 75 107
Overlast 12 9 13
Hennep 10 15 8
Illegale onderhuur 6 8 13
Noorderzon 5 4 8
Psychische problematiek 2 3 0
TOTAAL 94 114 149

 

Ontruimingen per gemeente 2018

Utrecht 41 Ronde Venen 3
Nieuwegein 12 Utrechtse Heuvelrug 2
Zeist 10 Houten 1
Woerden 7 Oudewater 2
De Bilt 5 Montfoort 1
Vianen 4 Bunnik 0
Stichtse Vecht 3 Wijk bij Duurstede 0
IJsselstein 3 Lopik 0

 

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

12 juli 2023

Reactie op stemming Aedes-congres over landelijk platform sociale huurwoningen

    De woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn en blijven groot voorstander […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications