Meer goedkopere huurwoningen voor lage inkomens in Utrechtse regio

2 november 2015

Het Rijk voert per 1 januari aanstaande nieuwe regels in voor de verhuur van sociale huurwoningen. De corporaties in de Utrechtse regio wijzigen daarom hun verhuurbeleid. Huishoudens met een laag inkomen kunnen bij toewijzing in het vervolg geen dure sociale huurwoning meer huren. Om te zorgen dat deze groep voldoende kans houdt op een woning spannen corporaties zich in om hen meer goedkopere woningen aan te bieden. De betaalbaarheid van het wonen verbetert voor deze groep door de nieuwe regels. De wijziging geldt alleen voor nieuwe huurders.

Op 1 januari aanstaande voert het Rijk het ‘passend toewijzen’ in. Deze regel houdt in dat ten minste 95% van de sociale huurwoningen die aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens worden verhuurd een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag moet hebben. Voor één- en tweepersoonshuishoudens is die grens nu maximaal € 576, voor gezinnen € 618 per maand. Woningzoekenden mogen tot nu toe op alle woningen reageren met een huur tot € 711.

Onder ‘lage inkomens’ wordt dit jaar voor éénpersoonshuishoudens verstaan een inkomen tot maximaal € 21.950, voor twee of meer personen onder 65 jaar een inkomen tot maximaal € 29.800 en boven 65 jaar een inkomen tot maximum € 29.825. Per 1 januari aanstaande worden de huur- en inkomensgrenzen geactualiseerd. Die nieuwe grenzen zijn nog niet bekend.

Corporaties zijn verplicht deze wettelijke toewijzingsregels door te voeren. Zij gaan daardoor strikter toewijzen. Maar niet alle corporaties voeren de nieuwe regels op precies dezelfde manier uit. Portaal blijft duurdere woningen aanbieden aan lagere inkomens. Het verlaagt zo nodig de huur ‘aan de balie’ als de nieuwe huurder een laag inkomen heeft.

De nieuwe regels gaan reeds per 5 november aanstaande in. Dat is nodig, omdat de vanaf die datum geadverteerde woningen in de regel pas na 1 januari worden verhuurd en dus onder de nieuwe regels vallen. Als de woningen nog voor de jaarwisseling worden verhuurd, gelden de bestaande regels.

Vanaf vandaag staat op www.woningnetregioutrecht.nl, de site waarop corporaties hun sociale huurwoningen aanbieden, een nieuwsbericht dat woningzoekenden op de hoogte stelt van de komende wijzigingen.

Bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn 21 corporaties in de Utrechtse regio aangesloten die in totaal ruim 110.000 sociale huurwoningen beheren.

Meer informatie: Hans van Harten, secretaris RWU, 06 53392344 of Rikkert van Heerde, secretaris SWRU, 06 27413014.

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications