Corporaties in Utrechtse regio bepleiten versoepeling rode contouren

11 juli 2016

De corporaties in de Utrechtse regio, aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) willen dat de provincie in samenspraak met gemeenten het rode contourenbeleid versoepelt. Die contouren zijn zo streng dat er de komende 15 jaar onvoldoende kan worden gebouwd om de snel groeiende woningbehoefte op te vangen. Daar hangt onder meer van af of Utrecht een economische Topregio kan blijven. De corporaties willen ook dat er meer sociale huur in de programma’s komt. De corporaties geven deze boodschap als reactie op de Herijking van de Structuurvisie van de provincie Utrecht die momenteel in procedure is. 

Als onvoldoende wordt gebouwd voorzien de corporaties een blijvende, en zelfs nog groeiende druk op de regionale woningmarkt, vooral in de stad Utrecht. Dat leidt tot hogere prijzen voor grond en woningen en daarmee komt de betaalbaarheid voor grote groepen huurders en kopers verder onder druk. Vooral middengroepen worden de dupe.

De provincie wil twee derde van het programma binnenstedelijk realiseren. Deze praktijk is echter weerbarstig, kostbaar en tijdrovend. Een Plan B is nodig om te zorgen dat tijdig kan worden geschakeld naar alternatieve locaties als de binnenstedelijke bouw niet hard genoeg gaat. Daarom willen de corporaties dat de provincie met de gemeenten actief locaties aanwijst – eventueel buiten de rode contouren en in de randzônes – op die plekken waar dat voor het opvangen van de regionale woningbehoefte nodig is en waar dit het minst strijdt met de doelstelling het open landschap te beschermen.

De corporaties vragen van de provincie een meer sturende rol. Zo zijn er locaties die al wel zijn aangewezen, maar die steeds niet tot ontwikkeling komen. Zo is Rijnenburg, een van de belangrijkste locaties, zelfs weer uit de plannen verdwenen. De corporaties willen graag dat de provincie ‘aanjaagteams’ instelt die de ontwikkeling bevorderen. Ook pleiten de corporaties ervoor dat de provincie niet alleen kijkt naar de aantallen woningen die nodig zijn, maar zich ervoor inzet dat er voldoende sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Door de schaarste stijgen de grondprijzen en daardoor wordt sociale woningbouw steeds moeilijker.

Bouwen in de regio blijft ook nodig omdat er naast stedelijke woonmilieus behoefte blijft aan meer ontspannen suburbane woonmilieus. Daarvoor moet ook voldoende worden bijgebouwd, voor de eigen behoefte in de regio en om de ‘trek’ vanuit de stad Utrecht naar de (nabije) regio van huishoudens die in de gezinsfase zijn gekomen, te kunnen opvangen.

RWU vindt tenslotte dat de provincie de behoefte onderschat in de cijfers. Er is in de U16 tot 2028 ruimte voor 48.000 woningen terwijl er volgens RWU 70.000 nodig zijn.

Zienswijze.RWU.Herijking2016

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications