Corporaties bouwen weer meer sociale huurwoningen

3 februari 2017

De corporaties in de Utrechtse regio hebben in 2016 meer zelfstandige woningen opgeleverd dan in 2015. In totaal kwamen er 1.003 nieuwe huizen bij, tegenover 865 in 2015. De productie vertoont daarmee een stijgende lijn. De afgelopen jaren zat de bouwproductie van corporaties in een behoorlijke dip vanwege de onzekerheid over het rijksbeleid en de verhuurdersheffing. Dat noopte de corporaties tot drastische maatregelen zoals het uitstellen van investeringen en het doorvoeren van kostenbesparingen. Er is door alle maatregelen weer meer financiële ruimte om te investeren in nieuwbouw, renovaties en duurzaamheid. Dat is goed nieuws, want de behoefte aan sociale huurwoningen in de Utrechtse regio groeit nog steeds.

Er kwamen in 2016 vooral meer sociale huurwoningen bij: in totaal 865. Corporaties leverden daarnaast 138 vrije sector huurwoningen op. In 2015 bedroeg de productie 545 sociale huurwoningen, naast 320 vrije sector huurwoningen. Het aandeel vrije sector huurwoningen neemt af omdat op grond van de nieuwe Woningwet corporaties nog maar bij hoge uitzondering vrije sector woningen (huur en koop) mogen bouwen. De verwachting voor 2017 is dat er circa 1.200 sociale huurwoningen bijkomen en dat de nieuwbouw van corporaties dus verder stijgt. Het gebrek aan locaties in de Utrechtse regio kan de komende jaren echter roet in het eten gooien. Corporaties roepen gemeente en provincies dan ook op om zich harder in te spannen om locaties beschikbaar te krijgen voor woningbouw en daarop dan ook voldoende sociale bouw te programmeren. Daarover zijn de corporaties met de gemeenten in de Utrechtse regio in gesprek.

Ook in de stad Utrecht bouwen de corporaties weer meer woningen. In 2016 562 woningen, waarvan 438 sociaal. Dat is bijna 100 woningen meer dan vorig jaar. De Utrechtse corporaties verwachten volgend jaar boven de 700 woningen uit te komen.

Geef een antwoord

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

14 december 2022

RWU tekent regiodeal voor bouw 1500 flexwoningen in Utrecht

Het komend jaar start in de provincie Utrecht de bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke flexwoningen. […]

Lees meer

14 september 2022

Seminar Domein-overschrijdend Samenwerken

Het seminar ‘Domein-overschrijdend Samenwerken’ op 8 september 2022 in het Fulcotheater in IJsselstein stond in […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications