Brandbrief corporaties Utrechtse regio aan Tweede Kamer: ‘Verminder onze lasten om meer te kunnen investeren’.

18 oktober 2018

De 19 corporaties aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) kunnen minder bouwen en verduurzamen als de op Prinsjesdag aangekondigde lastenverzwaringen voor corporaties zoals de ATAD maatregel, doorgaan. Dat schrijft RWU in een brandbrief van 27 september jl. aan de Tweede Kamer. De gezamenlijke ambities om de woningbouw in de zo gespannen Utrechtse woningmarktregio de komende jaren te versnellen én in combinatie daarmee de woningvoorraad te verduurzamen, lopen daarmee ernstig gevaar.

De corporaties  willen zich inspannen om de voorraad sociale huurwoningen in de regio te laten groeien. Dit om iets te doen aan de enorme schaarste en de lange wachttijden van woningzoekenden. De komende vijf jaar willen de corporaties in de stad Utrecht en de regio dan ook tenminste 7.500 sociale huurwoningen bijbouwen. Dat vergt voor de corporaties een investering van circa € 1,5 miljard.
Bovendien hebben zij de ambitie om uiterlijk in 2050 te komen tot een CO2 neutrale voorraad. Uit een eerste verkenning is gebleken dat deze inspanning inclusief de daarmee gepaard gaande renovatie de corporaties in de Utrechtse regio zo’n € 4,5 miljard kost. De gezamenlijke ambitie van U16 gemeenten en corporaties is een versnelling te realiseren op juist deze twee speerpunten: nieuwbouw en verduurzaming.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag echter een aantal belastingmaatregelen aangekondigd die een serieuze impact hebben op de investeringsruimte van de corporaties. Het gaat om de combinatie van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de voorgenomen ATAD maatregel. Gevolg is dat corporaties meer gaan betalen aan het Rijk, oplopend naar ruim € 77 miljoen in 2021. Dat betekent dat circa vier maandhuren per woning per jaar worden afgedragen aan het Rijk, geld dat door huurders wordt opgebracht.

De RWU pleit ervoor dat de Kamer bij het kabinet aandringt op voldoende compenserende financiële maatregelen of het niet invoeren van de ATAD maatregel voor woningcorporaties zodat de corporaties kunnen doen wat nodig is en zij ook de prestatieafspraken met gemeenten kunnen realiseren.

Lees de hele brief:

Brief RWU aan Tweede Kamer

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications