Corporaties in Utrechtse regio matigen huurverhoging per 1 juli a.s.

29 april 2015

De 21 corporaties aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en Omstreken (RWU) matigen de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli a.s. Dat blijkt uit een inventarisatie die de RWU heeft uitgevoerd die bij dit bericht is gevoegd.

Vooral voor de groep met de laagste inkomens tot € 34.229 vragen de corporaties over het algemeen aanzienlijk minder dan het toegestane percentage van 2,5%. Het gaat om ongeveer driekwart van alle huurders. Daarmee leveren de Utrechtse corporaties  een belangrijke bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen voor de meest kwetsbare groepen. Bovendien wordt de stijging van de huurtoeslag beperkt.

De huren vertonen al een paar jaar een stijgende lijn vanwege de verhuurderheffing die corporaties jaarlijks aan het Rijk moeten betalen. Die loopt op tot circa € 1,7 miljard in 2017. Dat staat gelijk aan circa twee maandhuren per woning per jaar. De betaalbaarheid staat daardoor voor veel huurders onder druk. Corporaties draaien aan diverse ‘knoppen’ om te voorkomen dat deze heffing helemaal moet worden doorberekend aan de huurders. Zo bezuinigen de corporaties sterk op hun personeelskosten en beheerlasten. Ook zijn investeringen geschrapt of uitgesteld.

De corporaties ontzien de laagste inkomens op diverse manieren. Een deel van de corporaties vraagt niet meer dan inflatie. Andere ontzien lagere inkomens in met name het duurdere segment. Dat heeft te maken met het feit dat het woningbezit van de corporaties verschillend is en ook de financiële situatie niet uniform is. De financiële polsstok  is dus niet gelijk. De corporaties rekenen deels vanuit financiële overwegingen voor de hoogste inkomens boven € 43.786 over het algemeen wel de maximaal toegestane verhoging van 5%. Maar door deze maatregel wordt ook het scheefwonen tegengegaan en de doorstroming bevorderd.

De feitelijke huurverhogingen zullen overigens nog beperkter zijn, aangezien veel corporaties de huurverhoging aftoppen op de vastgestelde streefhuur, de grenzen van de huurtoeslag dan wel de liberalisatiegrens van € 710. Bovendien kunnen huurders bezwaar aantekenen als blijkt dat hun inkomen recent lager is dan volgens de laatste opgave van de Belastingdienst.

Inventarisatie.huurverhoging.2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

29 november 2021

Afgelopen jaar 1.614 nieuwe sociale huurwoningen in regio Utrecht

    De in de RWU verenigde woningcorporaties hebben in 2020 maar liefst 1.614 nieuwe […]

Lees meer

1 augustus 2021

Verduurzamen met WTW-douches

  ”Hoe minder energie we in huis gebruiken, hoe beter het is”     Interview […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnet.nl

Website created by OJO Communications