Corporatiebarometer: Zorgen over bewoners met problemen

5 februari 2015

Woningcorporaties gaan door de decentralisatie van de zorg meer woningen verhuren aan ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Dat verwacht 90 procent van de 146 directeur-bestuurders (41 procent van totaal aantal bestuurders) die meededen aan de Corporatiebarometer, een jaarlijkse enquête van Aedes-Magazine. De uitkomsten van de enquête staan in het Aedes-Magazine dat 20 januari 2015 verschijnt.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Bijna 90 procent van de 146 bestuurders die de Corporatiebarometer invulden, verwacht dat corporaties door de decentralisatie van de zorg meer ouderen en mensen met psychische en sociale problemen moeten huisvesten. 45 procent heeft duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente over de gevolgen van de decentralisaties. 54 procent neemt deel aan een sociaal wijkteam. In de enquête geeft driekwart van de bestuurders aan dat het creëren van betaalbare huurwoningen voor deze kwetsbare bewoners de belangrijkste stap is die nu op de woningmarkt moet worden genomen.

Betaalbaarheid
Meer bestuurders dan voorgaande jaren (88 procent, ten opzichte van 77 procent vorig jaar) schatten de financiële positie van de eigen corporatie positief in. Voor 2015 verwachten bestuurders dat ze, net als in 2014, moeten bezuinigen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Bijvoorbeeld door minder nieuwbouw en door het onderhoudsprogramma aan te passen. Corporaties houden steeds meer rekening met betaalbaarheid. Minder corporaties dan vorig jaar zijn van plan de huren te verhogen (66 procent in 2015, 80 procent in 2014) om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Daarnaast zegt bijna de helft de maximale ruimte voor huurverhoging niet te gaan gebruiken (18 procent in 2014).

Focus op bestaande bouw
Corporaties letten beter op de bedrijfslasten door op vernieuwende manieren samen te werken, 87 procent van de ondervraagden geeft dat aan. Bijvoorbeeld in de vorm van een pilot (24 procent), met ketensamenwerking (34 procent) of geïntegreerde contracten (25 procent). Bij twee op de vijf corporaties verschilt de aanpak per project. Net als in 2014 ligt de focus van corporaties het komende jaar op investeren in bestaande bouw (38 procent) en het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad (39 procent). 10 procent gaat zich vooral richten op planmatig onderhoud en 12 procent is van plan te gaan investeren in nieuwbouw.

Woningwet
In 2014 nam de Tweede Kamer de herziene Woningwet aan. Iets minder dan de helft van de corporaties wachtte het ingaan van de Woningwet niet af en nam in 2014 zelf al maatregelen. Ze troffen bijvoorbeeld voorbereidingen om woningen boven de sociale huurgrens (niet-DAEB) te verkopen (18 procent) en voor een administratieve scheiding van DAEB en niet-DAEB-bezit (30 procent).

Corporatiebarometer 2015
De Corporatiebarometer is een online enquête van Aedes-Magazine. Sinds 2012 peilt Aedes-Magazine jaarlijks de mening van directeur-bestuurders van corporaties over (ontwikkelingen in) de sector. In totaal vulden 146 bestuurders de enquête in, dat is 41 procent van alle bestuurders.

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications